اشعار غیر آئینی

نوامبر 5, 2020

پاییز

سر یک شب اواخر پاییز بامن انگار من قدم میزد هر قدم ماه با من در من از سکوت ستاره دم میزد آسمان تیره بود و […]
نوامبر 5, 2020

پریشان

گیسوی بلند تو ، وقتی که پریشان است شبهای درازی چون ، شبهای زمستان است گوشت ز پس گیسو ، افتاده غریب آنجا بی جرم و […]
نوامبر 5, 2020

بد نیست که از ما خبری داشته باشی

بد نیست که از ما خبری داشته باشی از کوچه ی ما هم گذری داشته باشی یکبار دگر باز به شهر من مجنون تو قصد نداری […]
نوامبر 5, 2020

در مه

از آن شبی که شدم با تو آشنا در مه غزل زیاد نوشتم دو تا دو تا در مه هنوز آن شب شیرین نرفته از یادم […]