دلنوشته

نوامبر 21, 2020

کرونا

امام رضا سلام آقاى رئوف من همه مردم كشورم شما رو به مهربوني و رافت ميشناسن ..از قديم ما ايرانيا وقتي همه ي درا به رومون […]